Kompletné kardiologické vyšetrenia detí a adolescentov najmodernejšou technikou

  • slider1
  • slider1
  • slider1
Poliklinika Sever, Košice
Komenského 37/A, prízemie
+421 (55) 632-1651,
+421 (55) 796-1371
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: klinický deň
Štvrtok: 12:30 - 19:00
Piatok: 7:00 - 14:00

 

MUDr. Schwartzová Drahomíra, PhD.

MUDr. Schwartzová Drahomíra, PhD.

  • Štúdium LF UPJŠ Košice 1983, atestácia z pediatrie 1986, atestácia z detskej kardiológie 1993, doktoranské štúdium PhD ukončené v roku 2000
  • Do roku 2001 pracovala na Detskej klinike FNsP v Košiciach ako ordinár pre detskú kardiológiu a vedúci lekár dojčeneckého oddelenia
  • Publikovala 25 prác a článkov v slovenských i zahraničných časopisoch. Prednášková činnosť domáce i medzinárodné kardiologické konferencie, 2. miesto celoslovenskej súťaže o najlepšiu echokazuistiku 2002
  • Vedecko-výskumná činnosť (poškodenie srdca u detí cytostatickou liečbou (19), celoslovenská štúdia na stanovenie fyziologických hodnôt tlaku krvi a ABPM (2004-2006)
  • Spolukoordinátor vypracovania Dotazníka pre hlásenie hypertenzie u detí pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácii) 2012

Naša ambulancia