Kompletné kardiologické vyšetrenia detí a adolescentov najmodernejšou technikou

  • slider1
  • slider1
  • slider1
Poliklinika Sever, Košice
Komenského 37/A, prízemie
+421 (55) 632-1651,
+421 (55) 796-1371
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: klinický deň
Štvrtok: 12:30 - 19:00
Piatok: 7:00 - 14:00

 

Poskytované vyšetrenia

Klinické vyšetrenie

Základná vyšetrovacia metóda, kedy rozhovorom získavame informácie o dieťati bezprostredne od matky, resp. najbližších príbuzných sa nazýva anamnéza. Tvorí neoddeliteľnú a veľmi potrebnú súčasť vyšetrenia. Informujeme sa o možných prejavoch, ktoré by pri chorobe srdcocievneho systému u sledovaného dieťaťa mohli byť prítomné. Z hľadiska možného ochorenia sú dôležité tieto údaje: premodrávanie, únavnosť, dýchavičnosť (pri pití, pri námahe), výkonnosť, stavy rýchleho alebo nepravidelného srdcového úderu, mdloby, krvácanie z nosa...

Ďalšie klinické vyšetrenia uskutočňujeme pomocou pohľadu, pohmatu, poklopu a posluchu. Používame fonendoskop a tlakomer. Zisťujeme stav prekrvenia, farbu pokožky a pulzovú frekvenciu. Hodnotíme srdcové ozvy a tlak krvi.

 

Elektrokardiografia (EKG)

Ekg patrí medzi základné vyšetrenia kardiovaskulárneho systému. Slúži na posúdenie srdcovej aktivity, zistenie poruchy srdcového rytmu, zápalovéhor ochorenia srdca alebo poruchy prekrvenia srdcového svalu. Záznam získavame zápisom na papier.

Hodnotíme frekvenciu, tvar ekg krivky a zaznačujeme prítomnosť náhradných vzruchov (extrasystol).

Pred vyšetrením třeba dieťa upokojiť, odmastiť pokožku aby ekg baloniky dobre držali.

Využívame najmodernejší EKG prístroj BTL Cardio Point Flexi s bezdrátovým prenosom.

Ultrazvukové vyšetrenie srdca

Ultrazvukové vyšetrenie srdca (echokardiografia)

Diagnostická metóda, ktorá umožňuje objektívne hodnotiť srdcovú chybu, informuje nás o veľkosti srdcových dutín ich tvare, celistvosti a funkčnosti priehradky, chlopní, umožňuje vyhodnotiť prácu- funkciu srdca. Zobrazuje odstupy veľkých ciev srdca, obal srdca (perikard), prítomnosť perikardiálneho výpotku.
Pred vyšetrením treba dieťa upokojiť.

Používame ultrasonografický prístroj Hitachi-Aloka Arietta 70, ktorý umožňuje okrem zaužívaných vyšetrovacích metod CFM, PW, CW, TDI, M mode využívať aj najcitlivejšiu metodu zobrazovania pomocou E flow. Predhrievanie gelu používaného pri ultrasonografii je samozrejmosťou.

Holterovo EKG monitorovanie

24 hodinové (ambulantné) Holterovo EKG monitorovanie

Dlhodobé elektrokardiografické snímanie a hodnotenie činnosti srdca, ktorým sa zisťuje činnosť v pokoji, po námahe, v spánku, pri rôznych emocionálnych stavoch alebo akejkoľvek inej aktivite. Pomocou elektród pripevnených na hrudník sa elektrické impulzy srdca prenášajú do kazetového záznamníka a po ukončení sa optickým káblom informácie prenesú do počítača a následne vyhodnotia. Prístroj umožní diagnostikovať nepoznané poruchy rytmu tak u zdravých detí ako aj po operácii srdca alebo iných srdcových chorôb. U detí sledovaných pre poruchy rytmu zisťujeme závažnosť poruchy, resp. adekvátnosť jej liečby

Ambulantný monitor 24 hodinového tlaku krvi

Ambulantný monitor 24 hodinového tlaku krvi

Meranie tlaku krvi po nasadení manžety a následné zaznamenávanie do záznamnika počas 24 hodín umožňuje sledovať tlak krvi v bežnom živote v rôznych situáciach (aktivita, spánok). Je možné rôzne nastavenie časového intervalu merania počas dňa i noci. Maximálna pamäť je 1000 meraní ! Po ukončení sa údaje prenesú pomocou optického kábla do počítača. Na základe vyhodnotenia diagnostikujeme alebo vylúčime vysoký krvný tlak. Ak je pacient v liečbe vyhodnotíme správnosť alebo dostatočnosť tejto liečby. Vek nie je limitovaný.

Bicyklová ergometria

Bicyklová ergometria

Je priebežné vyšetrenie elektrokardiogramu a vyhodnocovanie tlaku krvi a frekvencie srdca poeas a po ukončení fyzickej záťaže (bicyklovania). Umožňuje odhaliť zmeny, ktoré v kľude nie sú prítomné. Má význam pri určení správneho diagnostického i liečebného postupu. Vyhodnotí telesnú výkonnosť zdravých jedincov, športovcov i pacientov so srdcovými chybami. Je limitovaná vekom (spolupráca) a výškou pacienta (cca od 130cm). Spôsob, veľkosť a ukončenie záťaže sa upravuje podľa diagnózy a priebehu vyšetrovania.

Pulzný oxymeter

Pulzný oxymeter

Prístroj, ktorý umožňuje určiť saturáciu (množstvo kyslíka) v periférnej krvi naložením štipca na posledný článok prsta ruky. Saturácia je vyjadrená v percentách.