Kompletné kardiologické vyšetrenia detí a adolescentov najmodernejšou technikou

 • slider1
 • slider1
 • slider1
Poliklinika Sever, Košice
Komenského 37/A, prízemie
+421 (55) 632-1651,
+421 (55) 796-1371
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: klinický deň
Štvrtok: 12:30 - 19:00
Piatok: 7:00 - 14:00

 

Novinky

Ochorenia srdcových chlopní u detí – 1. časť

Choroby srdcovocievneho systému patria na Slovensku medzi najčastejšie príčiny úmrtí v dospelosti. Zmeniť tento stav by podľa odborníkov mohlo okrem zlepšenia životosprávy aj včasné odhalenie niektorých srdcových chýb v detstve.

Kardiológia na Slovensku prešla za posledných dvadsať rokov veľkými zmenami. Vďaka rozvoju nových vysokošpecializovaných kardiologických centier nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach a Banskej Bystrici došlo k zlepšeniu kvality a dostupnosti prístrojového vybavenia, čo viedlo k zdokonaleniu diagnostických a liečebných postupov. Rozšírilo sa tiež spektrum operačných výkonov nielen u dospelých, ale aj u detských pacientov. V roku 1998 bola u nás vykonaná aj prvá transplantácia srdca u detí.
V tomto miniseriáli sa postupne zameriame na niektoré choroby srdca u detí. Upozorníme na možné prejavy, popíšeme liečbu a tiež sa pozrieme na to, ako sa život detí s chorým srdcom (ne)líši od ich vrstovníkov.

Ľudské srdce
Na úvod trocha z anatómie... Srdce je ústredným orgánom ľudského tela. Svedčí o tom aj jeho umiestnenie – je naľavo od hrudnej kosti medzi pravými a ľavými pľúcami. Je to priečne pruhovaný sval, pozostávajúci zo štyroch dutín - dve horné sú predsiene a dve dolné komory. Bez srdca by sme neprežili, žiaden ľudský orgán by bez neho nefungoval. Srdce zabezpečuje obeh krvi v tele a súčasne pôsobí ako čerpadlo. Tým, že sa pravidelne sťahuje a rozťahuje, prečerpáva krv v cievach. Krv prúdi pľúcnou cievou do pľúc, kde sa okysličuje, vráti sa spať do srdca, a následne je opäť vyvrhovaná do celého tela. Červené krvinky transportujú následne kyslík do každej bunky, tkaniva a orgánu.
Spätnému toku krvi bránia srdcové chlopne. Na ich význam a možné defekty sa pozrieme dnes osobitne.

Chlopne
Srdce človeka má štyri chlopne:

 • pravú predsieň od pravej komory oddeľuje triskupidálna (trojcípa) chlopňa,
 • pravú komoru od pľúcnej artérie oddeľuje pľúcna chlopňa,
 • medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou je mitrálna (dvojcípa) chlopňa,
 • medzi ľavou komorou a aortou je aortálna chlopňa.

Ako sme už povedali, úlohou chlopní je zabrániť tomu, aby krv tiekla späť do srdca. Jednoducho povedané, sú to „ventily“ srdca. Ich poškodenie môže byť dvojaké:

 1. chlopňa sa zle otvára (stenóza = zúženie)
 2. chlopňa sa neuzatvára dostatočne, teda nedomyká (insuficiencia)

Stenóza = zúženie chlopne
Ak je chlopňa zúžená, srdce sa musí viac namáhať, aby vypudilo do obehu dostatok krvi. Má to svoje následky – ak je zúžená aortálna chlopňa, hypertrofuje (hrubne) svalovina ľavej komory, ak je zúžená mitrálna chlopňa, rozširuje sa ľavá predsieň. Pri zúžení pľúcnej chlopne hypertofuje pravá komora a dochádza ku sťaženému okysličovaniu krvi.

Nedomykavosť chlopne
Ide o stav, kedy sa časť vypudenej krvi vracia späť do srdca. Do obehu sa môže pri významnej nedomykavosti dostávať menej krvi. Srdce je viac namáhané a hrozí jeho zlyhanie.

Prejavy poškodenia
Ak ktorákoľvek chlopňa nepracuje ako má, ide o vážny stav. K poškodeniu dochádza buď postupne, často bez zjavných klinických príznakov alebo sa dieťa s poškodenou chlopňou už narodí, a vtedy sú príznaky prítomné (podľa stupňa závažnosti) bezprostredne už po narodení. U dospelých môže byť príčinou poškodenia chlopne ateroskleróza, prekonaný infarkt, vysoký krvný tlak, endokarditída (zápal vnútornej srdcovej blany) alebo iné zápalové postihnutie srdca, reumatická horúčka, alebo je to následok súčasného iného prebiehajúceho ochorenia (napr. ochorenie obličiek).
Medzi príznaky nedostatočnej funkcie chlopní patria:

 • únava
 • dýchavičnosť
 • závraty až mdloby, odpadávanie
 • búšenie a/alebo rýchle bitie srdca
 • bolesť na hrudi a i.

Ak je tok krvi v organizme vplyvom poškodenej chlopne významne narušený, môže spôsobiť aj zlyhanie srdca.

ROZHOVOR

Operovať alebo nie?

Diagnostika a liečba chlopňových chýb srdca závisí od stupňa poškodenia chlopne. Ak ide o mierne poškodenie, postačuje pacienta len sledovať, prípadne nasleduje medikamentózna liečba. Pri vážnom postihnutí chlopne je nutný zákrok. Viac na túto tému nám porozprávala detská kardiologička MUDr. Drahomíra Schwartzová, PhD.

Pani doktorka, do akej miery sú chlopňové chyby časté u detí?
Ich výskyt nie je zriedkavý, celkovo predstavuje asi 30 % zo všetkých vrodených chýb srdca. Ochorenia srdcových chlopní sa vyskytujú ako porucha v rámci komplexnej srdcovej chyby alebo ako samostatná chorobná jednotka, napr. ako už spomínané samostatné zúženie alebo nedomykavosť chlopne, prípadne je jedna z chlopní postihnutá obidvoma poruchami.

Zastavme sa pri nedomykavosti srdcových chlopní...
Ľahká nedomykavosť trojcípej a pľúcnej chlopne môže byť prítomná aj u zdravých detí v období rastu, no časom môže vymiznúť. Nedomykavosť aortálnej a mitrálnej chlopne je zväčša dôsledkom ich chybného vývoja už pred narodením alebo následkom iného ochorenia (napr. ateroskleróza ap.).

Ktoré príznaky môžu rodičov upozorniť na to, že ich dieťa má srdcovú chybu?
V prípade chlopňových chýb srdca nemusí ísť o žiadne príznaky. A hoci sa chyba postupne zhoršuje, znižovanie tolerancie záťaže si rodičia nemusia ani všimnúť. Preto sa niektoré chyby môžu diagnostikovať až v školskom veku. Ak však je táto chyba závažná už pri narodení, príznaky sú prítomné buď bezprostredne po narodení, alebo vo včasnom dojčeneckom veku (dieťa ťažko dýcha pri pití, nepriberá, slabo plače, premodráva pri plači).

Môžete v skratke popísať, aké vyšetrenia dieťa podstupuje pri diagnostike chlopňovej chyby srdca?
Posluchom zisťujeme šelest, ktorý je vedľajším zvukovým fenoménom týchto chýb a je zachytený fonendoskopom. Pri stenózach je často prítomný vedľajší zvuk, tzv. klik. EKG môže byť normálne.
Chyba sa diagnostikuje ultrazvukovým (echokardiografickým) vyšetrením. Podľa diagnózy a stupňa postihnutia je pacient sledovaný v pravidelných intervaloch. Pri významnej nedomkyvaosti môže byť odporúčaná farmakologická liečba. Stenózy chlopne sa farmakologicky neliečia. – (tu je liečba len katetrizáciou) – pretrhnutie chlopne, alebo chirurgicky.

Existuje u pacientov s chlopňovou chybou nejaké špeciálne riziko?
Skoro všetci vyžadujú prevenciu infekčnej endokarditídy. Je to vlastne sprísnený režim „ochrany pacienta“, u ktorého by mohlo dôjsť k zhoršeniu choroby v prípade zavlečenia infekcie. Zo strany kardiológa i obvodného lekára je nutná zvýšená starostlivosť a pri niektorých inštrumentárnych výkonoch pacient potrebuje eventuálnu antibiotickú prevenciu. Pacient dostáva „zápisnik prevencie“ – (kde je napísaný zoznam výkonov, i ochorení, kde je nutná antibiotická liečba, a aká).

V ktorých prípadoch sa pristupuje k operačnému zákroku?
Chirurgická liečba je indikovaná vtedy, ked stupeň poškodenia zúženia alebo nedomykavosti chlopne, prípadne ich kombinácia, je taký závažný, že môže dôjsť k zlyhaniu srdca. Intervenčný výkon (tzv. valvulotomia) sa robí v prípade, ak je dieťa malé (dojčenecký vek) alebo je predpoklad, že je možné dostatočne oddialiť úplnú výmenu chlopne.
Ďalší spôsob je operácia, pri ktorej sa urobí plastika „oprava“ chlopne. Posledný spôsob je totálna výmena chlopne protézou, ktorá môže byť z plastu, kovu alebo biologického materiálu. Pri použití „cudzieho“ materiálu je vždy nutná protizrážavá liečba, ktorá nesie so sebou potrebu trvalej kontroly zrážanlivosti krvi.
Do akej miery je poznačený život detí, ktoré majú chlopňovú chybu alebo už absolvovali operačný zákrok? Aké odporúčania by ste dali ich rodičom?
Deti ktoré majú chlopňovú chybu (zúženie alebo nedomykavosť) I st. nemajú žiadne ťažkosti. Pri II stupni poškodenia môžu zvládať námahu horšie pri fyzickej záťaži. Pri III. stupni majú ťažkosti aj pri malej záťaži.
Deťom po operácii sa môže stav upraviť natoľko, že nemusia mať žiadne problémy. Rodičia by mali v prípade, že v rodine sa vyskytuje, alebo vyskytla nejaká vrodená srdcová chyba, alebo sa im zdá, že dieťa napriek snahe nezvláda v porovnaní s druhými deťmi fyzickú námahu dať dieťa vyšetriť detským kardiológom.
Ak už je chyba diagnostikovaná dodržiavať „zásady prevencie infekčnej endokarditídy“ a pokyny-rady obvodného lekára a svojho detského kardilóga.

RASTER

Prípady chlopňových chýb srdca u detí z praxe Dr. Schwartzovej

Príbeh č. 1 – Kombinovaná vrodená chyba

Chlapček vo veku troch mesiacov mal zápal ucha. Napriek liečbe dieťa postonávalo, bolo dušné, vťahovalo medzirebrové priestory na hrudníku. Bolo odoslané na kardiologické vyšetrenie. Na srdci bol počuteľný šelest. Echokardiograficky bola diagnostikovaná kombinovaná vrodená mitrálna chyba (mitrálna stenóza a insuficiencia). Napriek farmakologickej liečbe sa stav nezlepšoval, preto vo veku štyroch mesiacov bola chlapčekovi vymená mitrálna chlopňa za umelú. Odvtedy užíva lieky na „riedenie krvi“ antikoagulancia, aby sa mu netvorili zrazeniny na novej chlopni. Vo veku 5 rokov má 17 kg/111 cm, chorý nebýva a námahu toleruje dobre. Dodržiava zásady prevencie infekčnej endokarditídy.

Príbeh č. 2 – Nutná plastika

Vo veku 13 rokov bol v našej ambulancii vyšetrený chlapec kvôli výraznému šelestu, ktorý mal zachytený už v 6 rokoch veku života. Dva roky predým odpadol počas futbalového tréningu. Echokardiograficky bola zistená vrodená srdcová chyba - závažná aortálna stenóza s hypertofiou ľavej komory (zhrubnutie stien). Po opakovaných kontrolách bol odporúčaný chirurgický výkon. V júli 2009 bola pacientovi urobená plastika aortálnej chlopne. T.č. 15-ročný chlapec sa má dobre, námahu toleruje primerane. Dodržiava zásady prevencie infekčnej endokarditídy. Môže sa ďalej venovať športu aktívne? Môže šporotovať rekreačne všetky druhy športov. Súťaživý šport nebol odporúčaný.

<< Späť na predošlú stránku