Kompletné kardiologické vyšetrenia detí a adolescentov najmodernejšou technikou

  • slider1
  • slider1
  • slider1
Poliklinika Sever, Košice
Komenského 37/A, prízemie
+421 (55) 632-1651,
+421 (55) 796-1371
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: klinický deň
Štvrtok: 12:30 - 19:00
Piatok: 7:00 - 14:00

 

Novinky

Kardiomyopatie mladých športovcov – výskyt, diagnostika a prognóza

Súťažný šport sa často dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom náhlej kardiálnej smrti (NKS) u adolescentov a mladých ľudí. Kardiomyopatie (KMP) bývajú najčastejšou príčinou smrti športujúcej mládeže. Sú často diagnostikované oneskorene, lebo môžu byť dlho klinicky bezpríznakové. Cieľom našej práce je poukázať na nie vždy ľahkú diagnostiku KMP športujúcej mládeže. Zo súboru 17 847 vyšetrených pacientov/detí bolo aktívnych športovcov 1051 (7 %) z [...]Prečítať si viac